Ramon Pol

Beschikbaar in de gemeenten: Veenendaal

Levensbeschouwing: Protestants-christelijk

Persoonlijk professioneel: Ik wil er graag voor mensen zijn. Een luisterend oor bieden, een stukje meewandelen op de levensweg, en proberen waar ik kan te ondersteunen en te bemoedigen. Als geestelijk verzorger in een verpleeghuis ben ik er voor iedereen die een beroep op mij doet. Persoonlijke inspiratie voor mijn werk vind ik in het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24). Twee mensen met een groot verdriet en veel vragen zijn samen onderweg, als er ineens een Derde zich bij hen voegt. Hij luistert naar hun verhaal, stelt vragen en staat samen met hen stil bij wat pijn doet en verdrietig maakt. Ze worden door Hem gezien en gekend. Na deze ontmoeting gaan ze als vernieuwde mensen verder. Een prachtig beeld van ‘heilzaam present zijn’. Dat geeft mij vreugde.